NH seriýaly predohranitel bürünç we elektrik kommutatory üçin mis pes woltly

Çalt maglumatlar:

NT / NH birleşdiriji baglanyşyklar, esasan, zynjyrlary aşa ýükden we gysga aýlawdan goramak üçin elektrik enjamlarynda ulanylýar. Şeýle hem motory gorap biler.

AC50Hz zynjyry, 1140V çenli naprýatageeniýe naprýa .eniýesi, 1250A çenli kireýine almak üçin amatly.

Ereýän predohraniteliň döwülişi 120KA. Ereýän predohranitel baglanyşyklary IEC269 standartlaryna laýyk gelýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu seriýaly predohranitel AC 50Hz, naprýa 11eniýe 1140V, tok 1250A çenli bahalandyrylýar. lt esasan elektrik gurnamasynda irkwiti aşa ýükden we gysga utgaşmadan (gG / GL) goramak üçin ulanylýar; ýarymgeçiriji enjamy we beýlekileri gysga zynjyrdan (aR), şeýle hem elektrik hereketlendirijisini gysga utgaşmadan (aM) goramak üçin alyp biler. bu seriýaly predohraniteliň döwüliş ukybyny 120KA diýip kesgitledi. Bu seriýaly predohranitel milli standart GB13539 we Halkara elektrik komitetiniň IEC60269 standartyna laýyk gelýär.

Aýratynlyklary

Ereýän predohraniteliň modeli Bahalandyrylan naprýa .eniýe (V) Bahalandyrylan tok (A) Agramy (g) Surat belgisi Umumy ölçeg (mm)
Içerki we daşary ýurtlarda şuňa meňzeş önümler
(gG) General (aR) Çalt tizlik
A B C D H
NT1 NH1  - 500/690 32-250 360 1.4 135 68 20 48 62
NT2 NH2  - 500/690 80-400 650 1.4 150 68 25 58 72
NT3 NH3  - 500/690 160-630 850 1.4 150 68 32 67 84.5

Umuman we gurnama ölçegleri

NH-NT-fuse-link-2
NH NT fuse link-3

Haryt maglumatlary

NH NT fuse link-1

  • Öňki:
  • Indiki:

  •