Pan ýygnamak bilen tanyşlyk

Pan gurnama paýlaýyş tagtasynyň esasy bölekleri, birikdiriş terminaly bloklary bu şertleri iki görnüşde ýerine ýetirýär:

- Her terminal blokyny aýratyn bellemek bilen
-Mawy, ýaşyl-sary ýa-da gara reňkli jaýlary bilen

Elektrik ulgamlarynda, DIN VOE 0100 ýa-da IEC 60204-1 / EN 60204-1 / VDE 0113-1 & IEC 60439-da göz öňünde tutulan gurnama talaplaryna laýyklykda pan gurnama awtobusy, merkezi awtobus barlaryna köplenç birikdirilýär. .
Munuň üçin geçirijiniň ýa-da terminal blokynyň degişli zynjyryň anyk bellik edilmegi talap edilýär.

Tagtany ýygnamagyň iki görnüşi bar

1 görnüşi, MCB pan gurnama
Gelýän tok: 125A / 250A
Çykyş akymy: 1-63A
Çykyş mukdary: 2W 4W 6W 8W 10W 12W 14W 16W 18W 20W 22W 24W

2-nji görnüş, MCCB pan gurnama
gelmek: 630A 400A 250A
Çykýan: 400A 250A 125A
Çykyş mukdary: 2W 4W 6W 8W 10W 12W 14W

news-2-(1)
news-2-(3)
news-2-(4)
news-2-(5)
news-2-(6)

Iş wagty: 12-2021-nji aprel