Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz hünärmen öndüriji.

MOQ näme?

1 HK bar.

Töleg möhletiňiz näçe?

T / T, L / C, Western Union, Paypal.

Getirmegiň wagty näçe?

Depozit alandan soň harytlar takmynan 30 gün gerek. Sebäbi nusga sargytlary goýum gelenden soň 5 günüň içinde taýýarlanyp bilner.

Ibermek nähili?

Deňiz arkaly eltip bermegi makul bilýän köp mukdarda, az mukdarda we nusga sargytlary DHL, UPS, ARAMEX ýa-da başga bir görnüşde bolup biler.

Derrew söhbetdeşlik guralyňyz barmy?

Whatsapp: +8619836275555
Weçat: +8619836275555
E-poçta: sales@upelectricals.com