UP elektrik hiline ýokary derejede üns berdiler, her iberişde tötänleýin nusgalary barlaýarys

Ereýän demirýol şu aýyň dowamynda öndürýärdi, temperaturanyň ýokarlanmagy iň möhümdir.

UP elektrik hiline ýokary derejede üns berdiler, her iberişde tötänleýin nusgalary barlaýarys.

Metalhli metal bölekler mis, galaýy ýa-da kümüş bilen örtülen, temperatura 60K-dan pes. Temperaturanyň ýokarlanmagyndan başga ähli nurbatlary we esbaplary 48 sagat duzly spreý bilen barlamagy talap edýäris.

news-3-(12)
news-3-(1)

Iş wagty: Iýun-22-2021