UDB-NC seriýaly paýlaýyş gutusy (şassi goşma görnüşi) IP40

Çalt maglumatlar:

Täze gurluşyk dizaýny bilen üpjün edilen UDB-NC seriýaly paýlaýyş gutusy (şassi berkitme görnüşi) 35 mm arasynda sazlanyp bilinýän aralyk modully enjamlar üçin ulanylýar. Simmetrik profil we örtük plastinka 40-dan 85 mm-e çenli. Galvanizli polatdan ýasalan şassi. Boş örtük plastinka we RAL-7032 bilen boýalan metal çarçuwa. Earther we bitarap ýerler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Panel gutular esasy zynjyrlaryň dolandyryş otagyna we meýdana şaha zynjyrlarynyň arasynda gabat gelýän kabinet üçin kabel ulgamynda ulanylýar. UDB-NC panel gutulary içerki howpsuz ýa-da ýokarlanan howpsuzlyk baglanyşyklaryny üpjün edýär.

Şeýle hem, enjamlaryň hiç biriniň aşa toklaryň ýa-da gysga utgaşmalaryň täsirinden ejir çekmeýändigine göz ýetirýär. Ulanyş tagtalarynyň UP diapazony daş keşbi barada aýdylanda ajaýyp. Estetikany goşup, jaýlaryňyzyň interýerine gaty laýyk gelýär. Dürli reňkde bar bolan dizaýner DB-ler goşa maksat bilen hyzmat edýär. Olar sizi diňe tokyň zyýanly täsirlerinden halas etmän, diwarlaryňyzy ajaýyp edýär.

Himiýa zawodlary, nebit we gaz gaýtadan işleýän zawodlar, boýag we lak öndürýän zawodlar, benzin köp ýükleýän terminallar we bezeg meýdançalary ýaly senagat meýdançalary üçin niýetlenendir.

Material

1. Içindäki polat list we mis armatura;

2. Boýag gutarmak: Daşarky we içerde;

3. Epoksi poliester örtük bilen goralýar;

4. Dokma görnüşi RAL7032 ýa-da RAL7035.

Ömürboýy

20 ýyldan gowrak;

Önümlerimiz IEC 60947-3 standartyna laýyk gelýär.

Aýratynlyklary

Model Setirleriň ýok Wayok Ölçegleri (mm)
W H D
UDB-NC 1 6 267 257 110
UDB-NC 1 8 303 257 110
UDB-NC 1 10 339 257 110
UDB-NC 1 12 375 257 110
UDB-NC 1 14 411 257 110
UDB-NC 1 16 447 257 110
UDB-NC 1 18 483 257 110
UDB-NC 1 20 519 257 110
UDB-NC 1 22 555 257 110
Model Setirleriň ýok Wayok Ölçegleri (mm)
W H D
UDB-NC 2 24 440 450 115
UDB-NC 2 26 458 450 115
UDB-NC 2 28 476 450 115
UDB-NC 2 30 494 450 115
UDB-NC 3 36 440 600 115
UDB-NC 3 45 494 600 115
UDB-NC 3 54 548 600 115
UDB-NC 3 60 584 600 115
UDB-NC 3 72 656 600 115

Umuman we gurnama ölçegleri

UDB-NC

Haryt maglumatlary

KP0A9515
KP0A9518
KP0A9521

  • Öňki:
  • Indiki:

  •