UCS-E seriýasyny üýtgetmek kommutatory (IP65)

Çalt maglumatlar:

“MCS-E” seriýasyny üýtgetmek kommutatory, esasan, zynjyr we kommutasiýa fazalaryny üýtgetmek üçin senagat we magdan kärhanalaryna ulanylýar. Wyklýuçatel işledilende gapy gulplanýar we tok kesilýänçä açylmaýar, şonda gapy barlamak we bejermek üçin açylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Geçiriji wyklýuçatel iki elektrik çeşmesiniň arasynda ýük çalşýar. Köplenç subpaneliň bir görnüşi hökmünde häsiýetlendirilýär, geçiriji wyklýuçateller ätiýaçlyk güýji generatorlary üçin iň gowusy bolup, generator güýjüni döwüjiniň paneli arkaly elektrik güýjüne öwürýär. Bu pikir, üznüksiz elektrik üpjünçiligini üpjün edýän we howpsuzlygy kepillendirýän iň oňat hilli kommutator birikmesine eýe bolmakdyr. Geçiriş wyklýuçatelleriniň iki görnüşi bar - El bilen geçiriş kommutatorlary we awtomatiki geçiriş kommutatorlary. Gollanma, adyndan görnüşi ýaly, ätiýaçlyk güýjüne elektrik ýüküni öndürmek üçin wyklýuçatel işledilende işleýär. Awtomat, beýleki tarapdan, peýdaly çeşme şowsuz bolanda we generator elektrik energiýasyny wagtlaýyn üpjün etmek üçin ulanylanda. Awtomat, has amatly paýlanyş tagtasyny saýlap, has bökdençsiz we ulanmak aňsat hasaplanýar.

Material

1. Içindäki polat list we mis armatura;

2. Boýag gutarmak: Daşarky we içerde;

3. Epoksi poliester örtük bilen goralýar;

4. Dokma görnüşi RAL7032 ýa-da RAL7035.

Ömürboýy

20 ýyldan gowrak;

Önümlerimiz IEC 60947-3 standartyna laýyk gelýär.

Aýratynlyklary

Model Ölçegleri (mm)
Amps W H D.
MCS-E-32   32 200 300 170
MCS-E-63   63 250 300 200
MCS-E-100  100 250 300 200
MCS-E-125  125 200 300 170
MCS-E-200  200 300 400 255

Umuman we gurnama ölçegleri

UCS-E-1
UCS-E-2

Haryt maglumatlary

KP0A9500
KP0A9502
KP0A9505

  • Öňki:
  • Indiki:

  •